500. sērija

UNIVERSĀLS UN SPĒCĪGS – AVANT 500

AVANT kompānijas ilggadējā pieredze un īpašais uzsvars uz ražojumu pilnveidošanu skaidri izpaužas 500. sērijas minitraktoros. Ekspluatācijas iespējas, jauda un lietotājam draudzīgais dizains apmierinās visdažādākās darba vajadzības.

Esam ņēmuši vērā vadītāja vajadzības un uzlabojuši:

  • Darba efektivitāti un minitraktora manevrētspēju
  • Pielietojuma iespējas
  • Ergonomiku
  • Drošību

Pareiza pamatkonstrukcija

  • Agregātus var pievienot gan priekšpusē, gan aizmugurē
  • Stings šarnīrsavienojums

Stings šarnīrsavienojums vienmēr ir bijis Avant firmas zīme. Pateicoties šim stingajam šarnīrsavienojumam, apgāšanās slodze ir daudz augstāka, kad mašīnas šasija tiek pagriezta. Tas arī ievērojami uzlabo traktora stabilitāti un veiktspēju. Tāpēc Avant ir izslavēta ļoti stabila mašīna.

Avant ir izstrādāts , lai agregātus varētu pievienot vai nu mašīnas priekšā pie ātrās montāžas plāksnes, vai aizmugurē. Vairums agregātu ir montējami priekšpusē, tiešā operatora redzamības laukā.

Dažus agregātus, izmantojot atsevišķi pasūtāmo aizmugurējo papildhidraulikas izvadu, aizmugurējo pacēlājmehānismu un piekabes sakabes ierīci, var pievienot traktora aizmugurē.